Frokostmøte - konjunkturer og prognoser

Endelig er det tid for å møtes til fysisk frokostmøte.

Konjunkturundersøkelsen gjennomføres to ganger årlig (vår og høst) og måler markedssituasjonen blant arkitektbedriftene i Norge.

Målsetting

Målsettingen med den gjennomførte analysen har vært å kartlegge overliggende trender for utvikling i ordresituasjon, sysselsetting og omsetning for arkitektbedriftene, historisk og frem i tid.

Metode

Konjunkturundersøkelsen er gjennomført som en web-basert undersøkelse rettet mot Arkitektbedriftenes medlemmer. Undersøkelsen ble gjennomført i august/september 2021. Vi mottok 141 svar på undersøkelsen.

 

Grunnet liten påmelding for fysisk deltagelse holdes frokostmøtet digitalt.

Praktisk informasjon

Sted: Digitalt
Dato: 4. november 2021
Tid: kl.08:00 - kl.09:00

Andre arrangementer