Frokostmøte om arkitektrollen og kontorstrategi 5. mars

Lederne i Link (ny fung adm dir kommer), Ramstad og Asplan Viak forteller og diskuterer hvordan de jobber med ulike arkitektroller, og strategi for bedriften sin. Arkitektbedriftene presenterer også ny konjunkturrapport og lønnsstatistikk utført blant sine medlemmer. Meld deg på nå!

Program:

Kl 0800: Konjunkturrapport og lønnsstatistikk for arkitektbransjen, februar 2015, ved kommunikasjonsansvarlig i Arkitektbedriftene Berit Solli. (20 minutter)

Netten Østberg, divisjonsleder arkitektur og landskap i Asplan Viak: Arkitekten som byplanlegger og urbanist. Hva er arkitektenes rolle når Asplan Viak jobber med store byplanprosjekter, eks Regjeringskvartalet og Majorstuen? Er arkitektrollen i utvikling? Hva kan andre lære av hvordan Asplan Viaks arkitekter jobber? (15 minutter)

Reiulf Ramstad, sivilarkitekt i Ramstad arkitekter: Arkitekten som generalist – kan en arkitekt tegne hva som helst? Hvordan jobber Ramstad for å få så mange priser? Kan andre lære noe av hvordan Ramstad jobber med arkitektrollen? (15 minutter)

Rolf Maurseth, fungerende adm dir i Link Arkitektur: Arkitekten som spesialist. Må arkitekten spesialisere seg for å vinne skarpere konkurranser og få høyere honorarer? Hvilke krav stilles til arkitektrollen ved store, kompliserte bygg? Hvordan henger dette sammen med Links strategi? Hva kan andre lære av Links vekst og størrelse? (15 minutter)

De tre kontorlederne kommenterer på hverandres innlegg.

Ordstyrer: Berit Solli, Arkitektbedriftene.

Det serveres rundstykker fra kl 0745.

Frokostmøtet er gratis. Meld deg på!

Se program og invitasjon her.

Praktisk informasjon

Sted: Asplan Viak, Kongens gate 1, Oslo
Dato: 5. mars 2015
Tid: kl.06:45 - kl.08:30

Pris: Gratis