Frokostmøte om nyheter i offentlige anskaffelser 19. mai

Det ligger an til å bli en helt ny hverdag for leverandører til offentlig sektor når nye regler trer i kraft fra april 2016. Svekket forutsigbarhet i konkurranser og ressurskrevende forhandlinger kan bli virkeligheten. Er arkitektene klare?

Det foreligger forslag til nye norske regler om offentlige innkjøp, både under og over EU/EØS-terskelverdi. Over terskelverdi legges det bl.a. opp til økte muligheter for konkurranse med forhandling, mens under terskelverdi er det foreslått å fjerne anbudskonkurransen. I den nye innkjøpsprosedyren som foreslås under terskelverdi legges det opp til at innkjøper kan velge, etter å ha sett tilbudene, å gjennomføre forhandlinger eller ikke.

På dette frokostmøtet går vi gjennom de viktigste forslagene og intensjonen bak.
Vi får også høre fra enkelte arkitektkontor hvilke utfordringer de opplever med dagens anskaffelser.

Forslag til nye regler over EU/EØS-terskelverdi har høringsfrist 17. juni 2015 og Arkitektbedriftene i Norge ønsker å bruke frokostseminaret til å få innspill til sin høringsuttalelse.
Forslag til nye regler under terskelverdi hadde høringsfrist 31. oktober 2014. Se vårt høringssvar her.

Innledere:

Anette Søby Bakker, jurist i Arkitektbedriftene, presenter hovedtrekk i høringsnotatet som departementet vil ha innspill på.

Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), og medlem i Forenklingsutvalget som sommeren 2014 la frem forslag til endringer i reglene under terskelverdi. Gjønnes presenterer bakgrunnen for endringsforslagene.

Christian Dahle, daglig leder og partner i C.F. Møller Norge as, om utfordringer i offentlige anskaffelser.

Flere innledere vil tilkomme.

Møtet vil bli streamet. Vi prøver nå ut streaming-tjenesten appear.in med et begrenset antall deltagere. Hvis du er interessert i å delta, klikk her og meld deg på streaming.

Praktisk informasjon

Sted: Kongens gate 1, Oslo (Asplan Viak)
Dato: 19. mai 2015
Tid: kl.05:45 - kl.08:00

Pris: Gratis