Frokostseminar om varsling og personvern (GDPR) 24. mai

Hva skal du gjøre når en ansatt varsler om ureglementerte forhold?
Er bedriften din forberedt på gjennomføringen av personvernforordningen? Møt opp til samtale og debatt i Kongens gate 1 i Oslo. Meld deg på nå!

#Metoo
Sommeren 2017 kom nye varslingsregler for norsk arbeidsliv, og utover høsten kom det store #metoo-oppgjøret i mange bransjer. Dette har gitt varslingsinstituttet økt oppmerksomhet, og vi erfarer at våre medlemmer ønsker å tilegne seg kunnskapen for å legge til rette for best mulig håndtering av fremtidige varslingssaker. Dette synes vi i Arkitektbedriftene er et veldig godt initiativ fra våre medlemmer. Et godt varslingsmiljø på arbeidsplassen vil kunne gi stor langsiktig gevinst for helse, arbeidsmiljø og produksjon.

Hva sier varslingsreglene? Hvem bør det varsles til? Hvordan skal du som leder håndtere en varslingssituasjon? Vi vil i frokostseminarets første del belyse reglene for varsling og gi tips for håndtering av situasjoner som kan oppstå, og vi åpner for drøfting av deres erfaringer og spørsmål.

Personvern
1. juli i år (utsatt for EØS-landene fra mai) trer EUs nye personvernordning i kraft. Regjeringen la i mars frem et forslag til ny personvernlov, og så snart denne loven er vedtatt må alle norske bedrifter følge kravene i forordningen. Dette gjelder uavhengig av bedriftens størrelse og næring.

Arkitektbedriftene ønsker å gi medlemmene kunnskapen som er nødvendig for å sette i gang de prosesser som må gjennomføres for å bli kompatibel med regelverket. Vi har allerede gitt ut en veileder som tar for seg det meste av det dere trenger å vite, og vil på frokostseminarets andre del gi en oversikt over relevante bestemmelser og de viktigste tiltak og endringer som må implementeres.

Arkitektbedriftene ønsker deg derfor velkommen til frokostseminar om varsling og GDPR torsdag 24. mai hos Asplan Viak i Kongens Gate 1.

Frokost serveres fra klokken 07:45. Seminaret vil starte klokken 08:15 og vare til klokken 10.

For de som ikke har anledning til å delta vil seminaret streames direkte her.

Praktisk informasjon

Sted: Kongens Gate 1, Oslo (Asplan Viak)
Dato: 24. mai 2018
Tid: kl.07:45 - kl.10:00

Pris: 0