Hvordan kan arkitekter unngå å gjøre feil?

Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS og Tryg Forsikring har over en årrekke utarbeidet statistikk over skadeårsaker i skadesaker som er meldt inn i vår kollektive ordning for ansvarsforsikring.

Formålet med webinaret er å sette fokus på de hyppigst forekommende feilene som gjøres, og finne tiltak som kan bidra til å hindre at feil skjer. Advokat Bjørge Skjeldestad fra Tryg Forsikring vil presentere statistikken og gjennomgå skadeeksempler.

Program:

Kl.08.55: Innslipp og test av lyd

Kl.09.00: Statistikk og skader 2017-2021 ved Bjørge Skjeldestad, advokat i Tryg Forsikring

Kl.10.15: Vi åpner opp for spørsmål

Arrangementet er kun for medlemmer og forsikringskunder!

Teams-lenke til arrangementet blir sendt ut dagen før.

Påmeldte deltakere vil få tilsendt presentasjonen i etterkant, men det vil ikke legges ut opptak av webinaret.

 

Praktisk informasjon

Sted: Teams
Dato: 17. mars 2022
Tid: kl.09:00 - kl.10:30
Påmeldingsfrist: 16. mars 2022

Andre arrangementer