God prosjektledelse + LCC i praksis

Hva er forskjellen på de ulike anskaffelsesmodellene? Hvilken anskaffelsesmodell er best for deg? Konferansen setter fokus på de utfordringer byggherre og leverandør står overfor, både i valg av anskaffelsesmodell, og gjennomføring av et byggeprosjekt.

Dag 1: Kommunene gjennomfører store og omfattende byggeprosjekter, og ledelsen av disse prosjektene stiller store krav både til byggherre, og leverandør. Prosjektstyring og gjennomføring av et byggeprosjekt krever gode økonomiske, juridiske og aller mest eiendomsfaglige vurderinger, i alle faser av prosjektet.

Dag 2 er i sin helhet viet til en utdypning av begrepet livssykluskostnader/LCC.
Investeringskostnadene til offentlige bygg utgjør om drøyt halvparten av alle kostnadene for bygget i hele levetiden. Øvrige kostnader er knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold. Om du legger vekt på LCC bidrar du til derfor til mer kostnadseffektive og kvalitetsmessig bedre løsninger i bygget. Dette gir større forutsigbarhet for drift av bygg. På dag to får du eksempler fra de som har erfaringer med bruk av LCC.

Nettverksarrangementet 9. feb. gir en gyllen anledning til å drøfte problemstillinger og knytte nyttige kontakter.

GOD offentlig prosjektledelse forutsetter høy kompetanse og gode prosesser hos alle parter.

Målgruppe:
Eiendomssjefer i kommuner og fylkeskommuner
Prosjektledere i kommuner og fylkeskommuner
Entreprenører som leverer til offentlig sektor
Rådgivende ingeniører
Økonomer og jurister som har befatning med entreprisekontrakter

Programkomite:
Torild Engh, advokat, EBA
Hans Olaf Delviken, seniorrådgiver, Difi
Fredrik Horjen, senioringeniør, DiBK
Eystein C. Husebye, sekretær, LCC Forum
Kjetil Wold Henriksen, eiendomssjef, Ringsaker
Elisabeth Leikanger, rådgiver, NKF

Miniutstilling: Offentlige og private leverandører inviteres til å profilere sine produkter og tjenester.

Praktisk informasjon

Sted: Radisson BLU Plaza Hotel - Oslo, Norge
Dato: 9. februar 2016 - 10. februar 2016
Tid: kl.12:59 - kl.12:59

Andre arrangementer