GRAPHISOFT Norge klager Strand kommune inn til KOFA

Strand kommune krever i sine anskaffelser av arkitekttjenester at leveransene skal skje på det proprietære og lukkede filformatet Revit. Dette kravet vil diskriminere alle arkitekter som ikke benytter seg av Revit og GRAPHISOFT Norge klager nå kommunen inn for KOFA.

Den klare hovedregelen er at offentlige anskaffelser skal kunngjøres og beskrives på en nøytral og ikke-diskriminerende måte for dermed å åpne for at enhver potensiell leverandør kan levere tilbud.

Kravspesifikasjoner skal ikke vise til bestemte merker eller programvare dersom det vil føre til at potensielle tilbydere utelukkes og konkurransen dermed begrenses.

Dette følger av forskrift om offentlige anskaffelser – FoA. § 15-1.

Når Strand kommune krever at det kun kan benyttes en bestemt programvare i prosjekteringen, vil det begrense konkurransen og utelukke arkitektfirmaer som f.eks. benytter ArchiCAD. Av denne grunn vil GRAPHISOFT Norge nå klage Stand kommune inn for KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser - og ønsker å komme i kontakt med leverandører som ikke kunne levere tilbud i konkurransene arrangert av Strand kommune. 

Se her for pressemelding fra GRAPHISOFT Norge.

Arkitektbedriftene i Norge støtter bruk av åpne formater og mener at det ikke skal etterspørres proprietære formater i leveranser. Det setter også større press på programvareleverandørene slik at de utvikler sin programvare til å kunne utveksle åpne format og dermed ikke utelukker andre prosjekteringsverktøy. Skulle vi få monopol-tilstander på programvare-løsninger kan viljen til å drive utviklingen fremover stagnere. For arkitektbedrifter er det svært kostnads- og kompetansekrevende å evt. måtte ha flere ulike program for samme formål på et kontor.  

Strand kommunes slagord er "Sammen om trivsel", men det er visst bare dersom det brukes Revit!

 

 

 

Relaterte saker


Mest leste saker