Gratis Difi-kurs om balanserte anskaffelser

Difi inviterer til et gratis felles kurs for leverandører og byggherrer som jobber med offentlige bygganskaffelser. Målet for kurskonseptet er å etablere en felles læringsarena hvor deltakerne får økt kompetanse om anskaffelsesregelverket og blir tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog i anskaffelser.

Hva?

Balanserte anskaffelser gjennom dialog –Et felles kurs for byggherrer og bransjen med fokus på bedre anskaffelser gjennom dialog. Kurset foregår over tre samlinger:

  • «Forberedelsene» (avholdt)

  • «Konkurransen» (6.–7. juni)

  • «Etter konkurransen» (13.–14. september)

På kurset utforskes temaer knyttet til faser av anskaffelsen med fokus på mulighetsrommet for - og effekten av dialog. Byggherrene bruker konkrete prosjekter som eksempler og mange av disse har aktuelle pågående anskaffelser.

Kommende samling 6.–7. juni fokuserer på konkurransen, og dag 2 er i sin helhet satt av til én-til-én-samtaler mellom byggherre og leverandør.

Kurset er gratis, men deltagerne dekker egen reise og opphold.

Hvem?

Kursrekken arrangeres for byggherrer og leverandører (rådgivere, entreprenører, underentreprenører) innen bygg-og anlegg. Deltagere inkluderer store og små norske kommuner, statlige foretak og etater, rådgivningsbedrifter, entreprenører og underentreprenører.

Samling 1 "Behovet og forberedelsene

Datoer:

Se programmet for samling 1

Samling 2 "Konkurransen"

Datoer:

  • 6.–7. juni – Fellessamling

Se utkast program for samling 2

Se prosjektbeskrivelser for én-til-én-samtaler samling 2

Samling 3 "Etter konkurransen"

Datoer:

  • 13.–14. september – Fellessamling

Program for samling 3 kommer.

Påmelding

For leverandørpåmelding til samling 2 og 3 send epost til magne.hareide@difi.no eller tanja.huse-fagerlie@difi.no.

Praktisk informasjon

Sted: DIFI, Grev Wedels plass 9, Oslo
Dato: 6. juni 2018 - 7. juni 2018
Tid: kl.09:00 - kl.16:00