Gratis kveldskurs for ferske arkitekter 2/6 1. mars

Andre kurskveld av seks: Utviklingen av et prosjekt:
Utvikling av et typisk prosjekt fra oppdragsgivers første initiativ, programmering, regulering, via prosjekteringsfase, utførelsesfase og frem til ferdigstilling. Typisk søknad om rammetillatelse. Bindende påmelding for hver kveld du ønsker å delta på.

INTRODUKSJONSKURS FOR FERSKE ARKITEKTER

Arkitektbedriftene tilbyr ferske arkitekter en introduksjon til den profesjonelle hverdagen.
Målet er å gi grunnleggende kunnskap om arbeidslivet som arkitekt, slik som hvordan bedriftene jobber, prosjektene løses og hvordan hver enkelt finner nødvendig informasjon og ryggdekning for sitt arbeid. Kort sagt mye av det som er nytt, uklart og forvirrende det første året i arbeidslivet.
Kurset har et begrenset antall plasser. Nyansatte ved arkitektkontorer tilknyttet Arkitektbedriftene i Norge vil bli prioritert, andre får plass hvis det er rom for det.


Kortversjon av program:

1. møte. Tirsdag 16. februar kl. 1730-2030. Yrket, bransjen og næringen:
Hvordan arkitektbransjen og resten av byggenæringen er organisert.
Hvor kommer jobbene fra; Offentlige og private, ulike konkurranseformer.

2. møte. Tirsdag 1. mars kl.1730-2030. Utviklingen av et prosjekt:
Utvikling av et typisk prosjekt fra oppdragsgivers første initiativ, programmering, regulering, via prosjekteringsfase, utførelsesfase og frem til ferdigstilling. Typisk søknad om rammetillatelse.

3. møte. Tirsdag 15. mars kl.1730-2030. Lover, forskrifter og hvordan vi holder oversikt:
Hovedtrekk i lover, forskrifter og standarder, og hvordan disse forholder seg til hverandre.
Lovverk knyttet til kontrahering.Plan- og bygningsloven med forskrifter

4. møte. Tirsdag 5. april kl 1730-2030. Tverrfaglig prosjektutvikling:
Krav til ytelser og innhold (AY-mm). Arkitekten gir informasjon via modell, tegninger, beskrivelse som Tverrfaglig samarbeid i prosjekteringen og på byggeplass. Eksempel på Igangsettingssøknad

5. møte. Tirsdag 19. april kl.1730-2030. Detaljprosjekt med beskrivelser:
Faglig kvalitet, tverrfaglig koordinering og kontroll (MAKS). Utførendes informasjonsbehov. Koding, utsendelse og rettinger.Ulike beskrivelser og mengdeberegninger ved ulike gjennomføringsmodellere

6. møte. Tirsdag 3. mai kl. 1730-2030. Prosjektgjennomgang og kvalitetssikring:
Kontroll, hvordan og hvorfor? Krav i lover og forskrifter. Rutiner og erfaringer. Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet, Plan- og bygningsetaten, Standard Norge og SINTEF- Byggforsk? Kvalitetsplan og ansvarsmatrise.


Kursansvarlige: Geir- Egil Paulsen og Ketil Moe, arkitekter MNAL
Bidrag: Anette Bakker, juridisk ansvarlig og Helene Svelle, IT-ansvarlig i Arkitektbedriftene

Sted: Møtene holdes i Storsalen hos NAL i Josefinesgate 34 

Ingen kursavgift, men nødvendig forhåndspåmelding. Fakturering 500 kr for no-show. Kursbevis for alle som deltar i fire møter eller mer.

Praktisk informasjon

Sted: Storsalen hos NAL i Josefinesgate 34, Oslo
Dato: 1. mars 2016
Tid: kl.16:30 - kl.19:30