Grettes arbeidslivseminar 2021

For 11. året på rad har Grette gleden av å invitere til Arbeidslivsseminaret. Som ved tidligere år ser vi frem til stor deltakelse og engasjerte innspill!

Arbeidslivsseminaret er digitalt og gratis.

Under seminaret ser Grettes arbeidslivsadvokater nærmere på:

- Nye regler og viktige rettsavgjørelser av betydning for arbeidslivet

- Hjemmekontor – i hvilken grad lar dette seg regulere?

- Hvordan drive godt mangfoldsarbeid - som gir resultater i hverdagen?

- Hvordan gikk det med ledelsens omdømme etter halvannet år i pandemimodus?

- Mange bransjer opplever å ikke få tak i kvalifisert arbeidskraft, men hvordan sikrer man at de man har rekruttert blir værende?

Program for dagen

 

08:20 Velkommen.

Presentasjon av foredragsholdere

 

08:30-09:30

Nyheter i rettsutviklingen på arbeidslivets område

Vi gjennomgår og kommenterer de viktigste nyhetene i rettsutviklingen

på arbeidslivets område – innenfor lov, forskrift, rettspraksis m.m.

Ved advokat Ulrik Brændengen og advokat Viktoria Vermedal

 

09:40-10:10

Hjemmekontor – i hvilken grad lar dette seg regulere?

Forslaget til ny hjemmekontorforskrift har vært på høring med

høringsfrist 23. juli. Hvilke endringer er foreslått og hva vil disse

endringene bety for deg og din virksomhet? Vi ser også på hvordan de

ulike forslagene ble mottatt i høringsrunden.

Ved partner Hege G. Abrahamsen og advokatfullmektig Andreas

Killingstad

 

10:20-11:00

Hvordan drive godt mangfoldsarbeid?

Mangfoldsarbeid er i vinden som aldri før, men like fullt opplever mange

virksomheter at dette er krevende. For hvor skal man starte? Hvordan

omsette fagre ord og visjoner til praktiske tiltak som gir reelle resultater i

hverdagen?

 

Rørentreprenørbransjen er en bransje som lenge har ledet an i det

praktiske inkluderingsarbeidet, blant annet gjennom Ingeborg-nettverket.

 

Vi har derfor invitert med oss HR-direktør i Caverion Norge AS, Anne

Sødem. Sammen med Anne vil vi diskutere oss gjennom

mangfoldsarbeidets utfordringer og irrganger.

Ved partner Thorkil Aschehoug og HR-direktør Anne Sødem

 

11:10-12:00

Perspektiver på norsk arbeidsliv – på kort og litt lengre sikt

Etter denne sommerferien er det flere grunner til å stanse opp litt, heve

blikket og skue utover norsk arbeidsliv. Sammen med et knippe erfarne

HR-ledere inviterer vi til å reflektere over blant annet følgende temaer:

‒ Hvordan står det til med ledelsens omdømme etter halvannet år i

pandemimodus?

‒ Mange bransjer opplever å ikke få tak i kvalifisert arbeidskraft, men

hvordan sikrer man at de man har rekruttert blir værende?

Ved partner Hege G. Abrahamsen og partner Thorkil Aschehoug

 

12:00-12:15 Oppsummering og avslutning

 

Arbeidslivsseminaret er digitalt og gratis.

For påmelding, send e-post til mabj@grette.no 

 

Praktisk informasjon

Sted:
Dato: 16. september 2021
Tid: kl.08:30 - kl.12:15

Andre arrangementer