Grønt byggskifte

Bygg står for en tredel av alle klimagassutslipp. Som store bestillere av bygg kan kommuner og fylkeskommunen, i samarbeid med næringslivet, derfor ta en lederrolle i et grønt byggskifte. Da må vi klare å benytte det store potensialet som ligger i innovative offentlige anskaffelser, og i krav til leverandører. 78 kommuner og fem fylkeskommuner treffes om innkjøp.

Praktisk informasjon

Sted: Thon Hotel Oslo Airport
Dato: 28. mars 2017
Tid: kl.09:00 - kl.15:30