HelsA kickoff på Rockheim

KOM NÆRMERE

– Kom nærmere byen, brosteinene og menneskene rundt deg

 

Under pandemien har vi alle følt på at vi savner å være sammen med andre mennesker, være nær hverandre, kunne gjøre ting sammen og bare møtes spontant. Vi har gjennom det siste året blitt veldig flinke til å holde avstand – 1 meter – 2 meter, vi har lært oss hva kohorter er og det har vært strenge regler for antall besøkende i hjemmene våre.  Nå er det viktigere enn noen gang at vi tar byen, uterommene og samhandlingen tilbake.

 

"Kom nærmere" handler om å vise hvilke muligheter vi har gjennom inkluderende arkitektur og helende arkitektur i byplanlegging, samfunnsplanlegging, eldre- og rusomsorg, til å gi mennesker muligheter til å møtes, SE hverandre og være sammen. Mennesker trenger mennesker og byene trenger mennesker og møtesteder.

Geminisenteret HelsA* er et senter for forskning og utvikling innen helsefremmende arkitektur og omgivelser. Nå inviterer vi til et faglig arrangement på Rockheim der vi tar for oss hvilke utfordringer og muligheter vi har knyttet til byene og tettstedene våre.

Det vil også være mulig å følge arrangementet digitalt. Lenke vil bli sendt ut til deltakerne i forkant. 

 

 

 

 

 

Meld deg på

Praktisk informasjon

Sted: Rockheim, Trondheim
Dato: 16. september 2021 - 1. september 2021
Tid: kl.12:00 - kl.16:00

Andre arrangementer