HMS-konferansen 2016

Konferansen retter seg mot både ledere på alle nivåer, verneombud, rådgivere, arkitekter, arbeidstilsynes inspektører og alle som jobber med eller er berørt av HMS i bygg og anlegg.

Praktisk informasjon

Sted: Oslo
Dato: 1. november 2016 - 2. november 2016
Tid: kl.23:00 - kl.23:00