HMS-kurs for ledere i Oslo

Kurs i HMS for ledere, i samarbeid med advokatkontoret Grette.
Halv pris på kursavgiften for medlemmer i Arkitektbedriftene.

Følgende temaer vil bli behandlet:

  • En brush-up på arbeidsmiljølovens mest sentrale bestemmelser
  • Kravet til fullt forsvarlig arbeidsmiljø
  • Inkluderende arbeidsliv – oppfølging av sykefravær
  • Likebehandlingsreglene – forbud mot diskriminering
  • Kontrolltiltak

I tillegg til å være en god oppdatering på sentrale arbeidsrettslige temaer oppfyller kurset lovens krav til obligatorisk HMS-opplæring for øverste leder. Alle deltakerne vil få tilsendt kursbevis i etterkant. Deltakeravgift: kr. 2.500,- pr. person (for medlemmer i Arkitektbedriftene 1.250,-).
Påmeldingsfrist 20. november.

Se her for mer informasjon og påmelding.

Praktisk informasjon

Sted: Advokatkontoret Grette, Tjuvholmen i Oslo
Dato: 27. november 2014
Tid: kl.07:30 - kl.12:00
Påmeldingsfrist: 20. november 2014