HMS- og arbeidsrettskurs

Grette har gleden av å invitere til HMS- og arbeidsrettskurs for ledere og HR-ansvarlige. Medlemmer hos Arkitektbedriftene får halv pris.

Tidspunkt: Torsdag 17. juni fra kl. 09:00 til kl. 12:00
Sted: Webinar
Pris: 2.500,- (1.250,- for medlemmer av Arkitektbedriftene)

Kurset oppfyller det lovpålagte kravet om at arbeidsgiver skal ha opplæring i helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid, jf. arbeidsmiljøloven § 3-5. Deltakerne får tilsendt kursbevis i etterkant. Kurset tar også for seg en rekke arbeidsrettslige temaer og egner seg derfor også som en «brush up» for alle som har personalansvar eller HR-oppgaver.

Del I: En brush-up på arbeidsmiljølovens mest sentrale bestemmelser

 • Arbeidsmiljølovens formål og oppbygning
 • Arbeidsavtalens viktigste temaer
 • Ulike tilknytningsformer
 • Tariffavtale
 • Arbeidstid
 • Ferie
 • Arbeidsgivers handlingsrom og styringsrett
 • Permittering
 • Nedbemanning, oppsigelse, suspensjon og avskjed
 • Kort oversikt over nyheter på arbeidsrettens område


Del II: Utvalgte temaer innen helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 • Kravet til fullt forsvarlig arbeidsmiljø
 • Hjemmekontor under og etter korona
 • Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • Ansattes ytringsfrihet
 • Varslingsrutiner
 • Oppfølging av sykefravær
 • Kontrolltiltak
 • Likebehandlingsreglene – forbudet mot diskriminering

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en påloggingslink. Linken får du også tilsendt på e-post 60 minutter før sending. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til kursholderne på chatten.

Påmelding ved epost til mabj@grette.no

Skriv at dere er medlemmer hos Arkitektbedriftene for å få rabatten. Påmelding er bindende.

Praktisk informasjon

Sted: Webinar
Dato: 17. juni 2021
Tid: kl.09:00 - kl.12:00

Andre arrangementer