Husbankens søkerkonferanse

Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet skal være en pådriver for utvikling og bruk av nye løsninger og metoder i bolig- og byggsektoren. Tilskuddet skal bidra til flere miljøvennlige og universelt utformede boliger, bygg og uteområder, og til å heve kompetansen om bærekraftige kvaliteter. 4. februar avholdes søkerkonferanse.

Praktisk informasjon

Sted: Gardermoen
Dato: 3. februar 2016
Tid: kl.23:00 - kl.23:00