Indeksbyggprosjektet, styringsgruppemøte

Arkitektbedriftenes administrerende direktør Egil Skavang deltar i styringsgruppemøte i Indeksbyggprosjektet.

Praktisk informasjon

Sted:
Dato: 21. januar 2014
Tid: kl.11:00 - kl.13:00