Ingen prisøkning på MAKS i år

Vi justerer heller ikke for konsumprisindeks.

I år beholder vi prisen på MAKS-abonnementet uendret og gjør heller ingen konsumprisindeks-justering.
Samtidig tilpasser vi betalingen for MAKS-søk. Fra 1. juli fakturerer vi søknadsløsningen per tiltak, slik at det blir enklere å viderefakturere kostnadene direkte til tiltakshaver. 
Mer informasjon kommer i løpet av første halvår.

Relaterte saker


Mest leste saker