Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser

EØS-terskelverdien for kjøp av varer og tjenester for kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organer økes fra 2 til 2,05 millioner kroner.

Annet hvert år justeres terskelverdiene, og med forrige justering i 2018 har terskelverdiene blitt justert fra og med 12. februar 2020. Årets justering innebærer kun tre endringer, hvorav en av de har betydning for oss.

EØS-terskelverdier
For statlige myndigheter står EØS-terskelverdien stille på 1,3 mill. kroner slik at den fortsatt samsvarer med den nasjonale terskelverdien.

Den viktige endringen har her kommet for andre enn statlige myndigheter, dvs. kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organer, der EØS-terskelverdien øker fra 2 mill.kroner til 2,05 mill. kroner.

I praksis betyr dette at FoA del III kommer til anvendelse og utlysning må gjøres både i Doffin og på TED for innkjøp over hhv. 1,3 og 2,05 mill. kroner.

For Ikke statlige (kommunale) innkjøpere gjelder FoA del II der anskaffelsen har en verdi mellom 1,3 og 2 mill. kroner.

De andre endringene gjelder for bygge- og anleggskontrakter der EØS-terskelverdien økes fra 51 mill. kroner til 51,5 mill. kroner, og EØS-terskelverdien for kjøp av helse- og sosialtjenester og særlige tjenester som økes fra 6,95 mill. kroner til 7,2 mill. kroner.

Nasjonale terskelverdier
De nasjonale terskelverdiene for innkjøp etter anskaffelsesforskriften står uendret på 1,3 mill. kroner, etter at de i 2018 økte med 200.000. Det betyr at alle innkjøp under 1,3 mill. kroner fortsatt er unntatt utlysningsplikt. De grunnleggende prinsippene i anskaffelsesregelverket må uansett overholdes. For disse innkjøpene gjelder forskrift om offentlige anskaffelser (FoA) del I, samt lov om offentlige anskaffelser (LoA) som gjelder for alle anskaffelser over 100.000 kr.

Se forskrift om endring i anskaffelsesforskriften her.

Relaterte saker


Mest leste saker