- Dette er en viktig undersøkelse

20 000 toppledere i byggenæringen er invitert til å være med i en stor klimaundersøkelse. Undersøkelsen skal kartlegge hvordan virksomhetene forholder seg til temaer som klima, natur, sirkulærøkonomi og forurensning.

Liv Kari Skudal Hansteen i SAMMEN2030 og Steinar Skjerdingstad i BAE-rådet mener at svarene blir viktige for arbeidet med å påvirke byggenæringens rammebetingelser.

Viktig med kunnskap

SAMMEN2030 er et samarbeidsinitiativ under BAE-rådet som samler toppledere og kommunikasjonsledere fra hele verdikjeden i byggenæringen rundt felles ambisjoner og budskap. Byggenæringen er pekt ut som en av tre næringer som regjeringen skal utvikle klimapartnerskap sammen med, og de to lederne er samstemte i at byggenæringens felles og tydelige klimaambisjoner, har vært en bidragsyter til dette. SAMMEN2030 og BAE-rådet har som mål å gi innspill til myndighetene om hvilke rammebetingelser byggenæringen må ha for å kunne være en medspiller i bærekraftsarbeidet.

Bedre grunnlag for å påvirke

Hansteen som er administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og leder for styringsgruppen for SAMMEN2030, mener at kunnskap om hvordan det faktisk står til, hvilke ambisjoner virksomheten har, og hvilke hindringer de møter, er svært viktig.

- Dette er en viktig undersøkelse fordi den vil bidra til at vi får et bedre grunnlag for å påvirke både støtteordninger og regelverk. Derfor er det avgjørende at vi får svar fra så mange virksomheter som mulig. Toppledere må gjerne delegere besvarelsen til en annen i sin organisasjon. Det viktigste er at vi får mange svar, sier Hansteen.

Norges største fastlandsnæring

Også Skjerdingstad som er administrerende direktør i Arkitektbedriftene og leder for BAE-rådet, understreker viktigheten av kunnskap i det videre arbeidet med å gi innspill til myndighetene.

- Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring og er helt avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål. Gjennom SAMMEN2030 har næringen satt fart på arbeidet, men for å iverksette de riktige tiltakene må vi vite mer om hvilke ambisjoner og strategier virksomhetene har, sier Skjerdingstad

Skal bidra til det grønne skiftet

Gjennom SAMMEN2030 har byggenæringen definert tydelige ambisjoner for klimaarbeidet. Nå ser Hansteen frem til å få et bedre innblikk i hvordan virksomhetene forholder seg til dette.

- Inntrykket mitt er at virksomheter i byggenæringen tenker offensivt og ønsker å bidra til det grønne skiftet. Med denne undersøkelsen får vi svar på hvordan virksomhetene faktisk jobber for å være en del av løsningen på vår tids største samfunnsutfordring. Det skal bli veldig interessant å se hvordan virksomhetene svarer på dette, sier Hansteen.

Bildetekst:

SAMARBEIDER OM KUNNSKAP: Administrerende direktør i Arkitektbedriftene og leder for BAE-rådet, Steinar Skjerdingstad, og administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening og leder for styringsgruppen i SAMMEN2030, Liv Kari Skudal Hansteen (foran), står sammen med resten av styringsgruppen i SAMMEN2030 bak en ny klimaundersøkelse i byggenæringen: Bak fra venstre: Prosjektleder Kari Sandberg i EBA, prosjektleder for SAMMEN2030, Jan Halstensen, administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge, og administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Relaterte saker


Mest leste saker