Bransjen satser sterkt på økt VDC-kompetanse innen prosjektledelse

NTNU fortsetter samarbeidet med Stanford Center for Professional Development starter mandag 11. januar opp en nytt VDC-sertifiseringskurs. Kurset ble fulltegnet før påmeldingsfristen, så dette tyder på at det første kurset var en suksess. Det er over 200 deltakere (30 % kvinner og 70% menn) fra hele bransjen med en fordeling på 30% på byggherre /oppdragsgiver, 40% innen arkitektur og rådgivende ingeniør og 30 % fra entreprenører. 

 

I tillegg til å være et kompetanseløft for hele BAE-næringen, er dette også et løft som NTNU gjør sammen med næringen. Studentene jobber i klasser som følges opp av mentorer.

Markant endring i interessen fra byggherrene

Byggherreorganisasjonene har nå virkelig fattet interessen for VDC - og er nå flere enn entreprenørene. Dette betyr to viktige forhold i kommende prosjekter:

  1. Byggherrene kommer til å sette krav til reel formell VDC-kompetanse
  2. Rollen som byggherre vil endres til å bli mer aktiv og fremoverlent samarbeidspartner. Dette vil resultere i tydeligere samhandling, økt oppgaveforståelse og mer helhetlig digital kompetanse i både prosjektplanlegging og -gjennomføring.

Praktisk rettet kurs

Første kurssamling 11.-15. januar 2021 gjennomføres nettbasert. Dette blir et variert program med presentasjoner og gruppearbeid. Dette følges opp av to todages samlinger før og etter sommerferien. Disse planlegges med fysisk samling hvis forholdene tillater dette. 

VDC-sertifiseringskurset er svært praktisk rettet og prosjektoppgavene gjennomføres i egne bygg-, anleggs- og infrastrukturprosjekter. Med god hjelp fra mentorene kan studentene ta i bruk VDC- elementer i prosjektene sine umiddelbart. 

Dette er VDC

VDC står for Virtual Design and Construction, og er et helhetlig rammeverk for prosjektplanlegging og gjennomføring med støtte av digital teknologi.

VDC omfatter: Samprosjektering – Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) – Prosess- og produksjonsledelse (PPM) – Kundemål - Prosjektmål, i tillegg til at det legges mye vekt på målinger av endringer for kontinuerlige forbedringer. 

Les mer om kurset her >>

 

Relaterte saker

Årsmøte

Webinarer fra årsmøtet

Publisert: 4. juni 2021
1244666924

Årsmøter 2021

Publisert: 31. mai 2021
652867314

Lansering av temaet for Oslo arkitekturtriennale 2022

Publisert: 9. april 2021
Ovasjon

Ovasjon - utviklingsprogram også for arkitekter

Publisert: 1. mars 2021

Mest leste saker