Utfordrende konjunkturer også 2. halvår 

Fortsatt store utfordringer i bransjen. 

Konjunkturindeksen for arkitektbedriftene fortsetter det markante fallet som inntraff i 2. halvår 2022, og befinner seg ett år senere, 2. halvår 2023, på et ytterligere lavere nivå enn ved forrige måling. 

Ordresituasjonen 

Det er ordrereservene som har hatt den mest negative utviklingen de siste 6 månedene. Kun 21 prosent har større, og hele 51 prosent av arkitektbedriftene har lavere ordrereserver enn for 6 måneder siden. Snittutviklingen i ordrereserver er en nedgang på 2,3 prosent for arkitektbedriftene i foregående halvår.  

Forventningene til de neste 6 månedene er også negative, hvorav kun 22 prosent forventer en bedring i ordrereservene, og 40 prosent venter en forverring.  

Antall årsverk 

Omtrent 6 av 10 arkitektbedrifter har hatt stabil bemanning siste halvår. Derimot registrerer vi en negativ utvikling i antall årsverk siste halvåret. Andelen bedrifter som har nedbemannet (30prosent) er nesten tre ganger så høyt som antallet bedrifter som har økt antall årsverk (11prosent) siste 6 måneder. Arkitektbedriftene forventer også en ytterligere negativ utvikling i bemanningen kommende 6 måneder, der 23 prosent forventer å ha færre årsverk om 6 måneder, mens kun 14 prosent forventer flere årsverk. Sistnevnte er riktignok en liten oppgang på 2 prosent sammenlignet målingen fra første halvår i år. 

Arkitektomsetningen 

Kun 20 prosent av arkitektbedriftene har hatt en økning i omsetningen siste halvår. 58 prosent har ligget stabilt på samme nivå, mens 22 prosent har hatt en nedgang i omsetningen. For de neste 6 månedene, forventer 54 prosent av bedriftene ingen endring i omsetningen, mens 22 prosent forventer en omsetningsøkning og 24 prosent en nedgang. Samlet sett en nøytral til negativ omsetningsutvikling. 

  • Konjunkturundersøkelsen viser at arkitektbransjen er nede i en bølgedal med store utfordringer. For tredje måling på rad får vi de svakeste resultatene som er registrert siden oppstarten i 2015. Tall fra NAV viser økt arbeidsledighet blant arkitekter også i september. Det totale antallet ledige arkitekter er nå 380 (mot ca. 100 for et år siden). De generelle forventningene til norsk økonomi, herunder inflasjon og renter, indikerer at markedet vil holde seg nede godt inn i 2024 og at det deretter forventes oppgang i boligmarkedet høsten 2024. Det er sterke drivere for høyere aktivitet i 2025. Totalt sett opplever arkitektene markedet og den makroøkonomiske situasjonen som utfordrende, og den geopolitiske situasjonen trigger usikkerhet, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Steinar Skjerdingstad. 

Her ser du opptak av frokostwebinaret, og finner presentasjonen som ble holdt her.

(opptak fra møtet kommer senere i dag)

Relaterte saker


Mest leste saker