Kontorledermøte for arkitektkontor

Kontorledere ved en rekke arkitektkontor møtes til erfaringsutveksling m.m. Fra Arkitektbedriftene deltar Ingela Nylén.

Praktisk informasjon

Sted: Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter
Dato: 19. mars 2014
Tid: kl.08:00 - kl.10:00