Koordinatorskolen

Kurs over 2x2 dager om rollen som koordinator i prosjektering. 1.-2. september og 10.-11. september. Kurset er rettet mot arkitekter og andre fagpersoner. Kurs i samarbeid med Forsvarsbygg, Statens Vegvesen, Statsbygg, Jernbaneverket, med flere.

Praktisk informasjon

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen
Dato: 31. august 2014 - 10. september 2014
Tid: kl.22:00 - kl.22:00