Kurs for nyutdannede arkitekter 27. april og 3. mai

Arkitektbedriftene byr igjen på kurs for ferske arkitekter i hvordan man driver prosjekter og kontor. Tidligere president i NAL Ketil Moe og tidligere utviklingssjef i Arkitektbedriftene Geir Egil Paulsen inviterer til erfaringsdeling og uformell samtale. Deltagelse alle tre ganger koster 1500 kr tilsammen.

Dag 1. 24. april. Bransje, bedrift og prosjektering

1230-1430 Om byggenæringen og arkitektbransjen. Hvor kommer oppdragene fra? Ulike oppdragsformer og prosjekteringskontrakter.

1430-1600      Gruppearbeid, mat, plenumsdiskusjon

1600-1730      Oppdragenes hovedinnhold, fase for fase. Overordnet om prosjektorganisering og tverrfaglig samarbeid.

 

Dag 2. 27.april Lovverk, byggesak og prosjektutvikling

1230-1430 Lover og forskrifter. Byggesak, arkitektens ansvar som SØK og PRO.

1430-1600      Gruppearbeid, mat, plenumsdiskusjon.

1600-1730      Prosjektutvikling og kvalitetssikring mot myndighetskrav. MAKS10. Søkeprosessen for byggesaker.

 

Dag 3. 3. mai. Tilbud, kontrakt, detaljprosjekt og IG søknad

1230-1430      Tilbudsskriving AY10. Kontraheringsformer og kontrakter. 

1430-1600      Gruppearbeid, mat, plenumsdiskusjon.

1600-1730       Detaljprosjekt og arbeidstegninger. Bruk av standarder og pre-aksepterte løsninger. Beskrivelser og kostnadsoverslag. Igangsettingssøknad og kontrahering av utførende.

                       

Hilsen Arkitektbedriftene

Praktisk informasjon

Sted: Arkitektenes hus, Josefines gate 34
Dato: 27. april 2017
Tid: kl.12:30 - kl.17:30

Pris: 1500 kr for inntil tre ganger