Kurs for nyutdannede arkitekter i Bergen 9.-10. november

Etter stor suksess i Oslo og Trondheim, tar Arkitektbedriftenes gratis intensivkurs for ferske arkitekter turen til Bergen. To dagers kurs i å arbeide på arkitektkontor 9.-10. november. Kurset er åpent for alle interesserte, men henvender seg primært til nye arkitekter (med mindre enn tre års erfaring). Meld deg på nå!

Arkitektbedriftene tilbyr ferske arkitekter en introduksjon til den profesjonelle hverdagen.
Målet er å gi grunnleggende kunnskap om arbeidslivet som arkitekt, slik som hvordan bedriftene jobber, prosjektene løses og hvordan hver enkelt finner nødvendig informasjon og ryggdekning for sitt arbeid. Kort sagt mye av det som er nytt, uklart og forvirrende det første året i arbeidslivet.

Kurset er kl 12-19 begge dager.


Kortversjon av programmet:

Yrket, bransjen og næringen:
Hvordan arkitektbransjen og resten av byggenæringen er organisert.
Hvor kommer jobbene fra; Offentlige og private, ulike konkurranseformer.

Utviklingen av et prosjekt:
Utvikling av et typisk prosjekt fra oppdragsgivers første initiativ, programmering, regulering, via prosjekteringsfase, utførelsesfase og frem til ferdigstilling. Typisk søknad om rammetillatelse.

Lover, forskrifter og hvordan vi holder oversikt:
Hovedtrekk i lover, forskrifter og standarder, og hvordan disse forholder seg til hverandre.
Lovverk knyttet til kontrahering.Plan- og bygningsloven med forskrifter

Tverrfaglig prosjektutvikling:
Krav til ytelser og innhold (AY-mm). Arkitekten gir informasjon via modell, tegninger, beskrivelse som Tverrfaglig samarbeid i prosjekteringen og på byggeplass. Eksempel på Igangsettingssøknad

Detaljprosjekt med beskrivelser:
Faglig kvalitet, tverrfaglig koordinering og kontroll (MAKS). Utførendes informasjonsbehov. Koding, utsendelse og rettinger.Ulike beskrivelser og mengdeberegninger ved ulike gjennomføringsmodellere

Prosjektgjennomgang og kvalitetssikring:
Kontroll, hvordan og hvorfor? Krav i lover og forskrifter. Rutiner og erfaringer. Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet, Plan- og bygningsetaten, Standard Norge og SINTEF- Byggforsk? Kvalitetsplan og ansvarsmatrise.


Kursansvarlige: Geir-Egil Paulsen og Ketil Moe, arkitekter MNAL

Kurset er tidligere avholdt over åtte kvelder og seks kvelder i Oslo og som intensivkurs i Trondheim. I Bergen holder BAS lokalene, mens Arkitektbedriftene dekker utgiftene.

Meld på deg selv eller en ny arkitekt på kontoret nå!

Praktisk informasjon

Sted: BAS, store auditorium, Bergen
Dato: 9. november 2016 - 10. november 2016
Tid: kl.12:00 - kl.19:00