Kurs i energieffektiv prosjektering og inneklima

Kurset tar for seg hvordan man kan møte tøffe krav til ytterligere energieffektiv prosjektering av bygg, fornybar energiforsyning, «nær nullenergihus» og plusshus, samt dokumentasjon av klimagassutslipp. Energidirektivet i TEK17 vil også bli gjennomgått.

Se mer om meld deg på her.

 • Hvordan utvikler byggsektoren seg frem mot 2020?
 • Hvilke bygg tegner og prosjekterer vi da?
 • Hva krever myndighetene?
 • Har markedet kompetanse til å møte Bygg 2020?
 • Hva må jeg huske på når jeg skal prosjektere et energieffektivt hus?
 • Hvordan kan jeg bruke energiberegninger i konseptutviklingen?
 • Hvordan kan jeg sikre godt inneklima?

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått en gjennomgang av de nye energikravene.
 • Vite hvilke konsekvenser nye energikrav får for prosjekterende og utførende
 • Ha opparbeidet deg en gjensidig respekt og forståelse for de ulike fagene.
 • Kjenne bedre til hvilke konsekvenser krav til energieffektive bygg får for inneklimaet
 • Ha fått en praktisk tilnærming til prosjekteringsfaget, slik at du selv kan fordype deg ytterligere innen eget fagområde.
 • Ha fått tilstrekkelig kunnskap til å designe energieffektive bygg og gjøre de riktige grep til riktig tidspunkt.

Kurset avsluttes med en frivillig test (hjemmeoppgave).

Målgruppe

 • Rådgivende ingeniører (RIB og RIV)
 • Arkitekter
 • Entreprenører
 • Kommunalt ansatte

Praktisk informasjon

Sted: Trondheim, Clarion
Dato: 10. januar 2018 - 11. januar 2018
Tid: kl.09:30 - kl.17:00

Pris: 7950 kr