Kurs i energiforståelse for arkitekter - i Oslo

Hva kan påvirkes i energieffektiv og miljøvennlig arkitekturprosjektering? Noen områder er spesielt sentrale for å kunne argumentere for arkitektoniske løsninger. Kurset gir deg kunnskap om hvilke!

Arkitektbedriftenes Miljø- og energiutvalg har laget et halvdagskurs der temaene drøftes på arkitekturprosjekterendes premisser. Kurset er gjennomført hos Snøhetta, Nordic i Oslo, Arkitektstudio/ Norconsult i Bodø, Bergen, Trondheim og Stavanger med veldig gode tilbakemeldinger. Nå tilbys kurset i Oslo 23. oktober.
 
Kursleder er siv.ark. Rolf Hagen, leder i Arkitektbedriftenes Miljø- og energiutvalg og partner I fagansvarlig Miljø i Context as, BREEAM NOR revisor I BREEAM NOR AP. www.context.as
 
Kursets moduler er:
 • energiforståelse  
 • lys
 • fasade
 • luft
 • materialer
 • metode

Vi har med oppdaterte, norske eksempler i materialet.

Kurset gir:

 • forståelse av sentrale energibegreper som "levert energi", "energibehov" osv. (definisjonsavklaringer) 
 • forståelse for hvordan design kan påvirke energi ved å belyse: luft, lys og materialer 
 • innblikk i sentrale momenter i designprosessen som påvirker byggets energibehov


Det vi håper kurset vil etterlate/ skape diskusjon om internt, er:
 

 • grunnleggende forståelse for energidesign 
 • refleksjon omkring eget fag/ rolle i designprosess/ byggeprosess 
 • arkitektens muligheter for å designe gode miljøbygg utover f.eks. passivhus konsept 
 • gi arkitekter selvtillit til å interagere med andre fag der arkitekter er premissgivende  - og ikke omvendt 
 • hjelpe arkitekter med å argumentere for arkitektoniske kvaliteter ut fra energiperspektiv 
 • kontorets interne behov for kunnskapsproduksjon for å "bridge" kompleksitet innen sosialt bærekraftig arkitektur 

Tidligere kursdeltagere sier: 

«Informativt og inspirerende kurs» - Nordic

«Nyttig! Godt tempo og framdrift i kurset» - Snøhetta

"Veldig informativt og effektivt" Takker!" - deltaker i Stavanger

 
Pris: 1500 kr for medlemmer, 2995 kr for ikke-medlemmer. 
Bindende påmelding.

Praktisk informasjon

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien, Oslo, rom: Kverneland
Dato: 23. oktober 2014
Tid: kl.10:00 - kl.14:00
Påmeldingsfrist: 22. oktober 2014

Andre arrangementer