Kurs i energiforståelse for arkitekter - i Tromsø 20. november

Hva kan påvirkes i energieffektiv og miljøvennlig arkitekturprosjektering? Noen områder er spesielt sentrale for å kunne argumentere for arkitektoniske løsninger. Kurset gir deg kunnskap om hvilke.

  
 
Arkitektbedriftenes Miljø- og energiutvalg har laget et halvdagskurs der energiforståelse drøftes på arktekturprosjekterendes premisser. Kurset er gjennomført holdt for Snøhetta og Nordic i Oslo, Arkitektstudio i Bodø, i Bergen, Trondheim og Stavanger, med veldig gode tilbakemeldinger. Nå tilbys kurset i Tromsø 20.november.
 
Kursleder er siv.ark. Rolf Hagen, leder i Arkitektbedriftenes Miljø- og energiutvalg og partner I fagansvarlig Miljø i Context as, BREEAM NOR revisor I BREEAM NOR AP. www.context.as
 
Kursets moduler er:
 • energiforståelse  
 • lys
 • fasade
 • luft
 • materialer
 • metode

Vi har med oppdaterte, norske eksempler i materialet.

Kurset gir:

 • forståelse av sentrale energibegreper som "levert energi", "energibehov" osv. (definisjonsavklaringer) 
 • forståelse for hvordan design kan påvirke energi ved å belyse: lys, fasade, luft og materialer 
 • innblikk i sentrale momenter i designprosessen som påvirker byggets energibehov(metode)

Det vi håper kurset vil etterlate/ skape diskusjon om internt, er: 

 • grunnleggende forståelse for energidesign 
 • refleksjon omkring eget fag/ rolle i designprosess/ byggeprosess 
 • arkitektens muligheter for å designe gode miljøbygg utover f.eks. passivhus konsept 
 • gi arkitekter selvtillit til å interagere med andre fag der arkitekter er premissgivende  - og ikke omvendt 
 • hjelpe arkitekter med å argumentere for arkitektoniske kvaliteter ut fra energiperspektiv 
 • kontorets interne behov for kunnskapsproduksjon for å "bridge" kompleksitet innen sosialt bærekraftig arkitektur 

Pris: 1500 kr for medlemmer, 2995 kr for ikke-medlemmer.

Bindende påmelding.

 

Tidligere kursdeltagere sier: 

"Supert! Masse viktig infor på pedagogisk og spennende måte. Greide å holde på oppmerksomheten hele veien. Helt topp!" - deltaker på kurs i Oslo, oktober 2014.

«Informativt og inspirerende kurs» - Nordic

«Nyttig! Godt tempo og framdrift i kurset» - Snøhetta

Praktisk informasjon

Sted: Tromsø, Storgata 6 DRIV
Dato: 20. november 2014
Tid: kl.11:00 - kl.15:00
Påmeldingsfrist: 19. november 2014

Andre arrangementer

19.06.2024 MAKS-kurs - Bedriftstilpassing - juni ..