Kurs i komplett innsendt plan

Hvordan jobber Plan- og bygningsetaten med reguleringsplaner, og hvordan kan vi samarbeide bedre med dere som sender inn forslagene? Velkommen til kurs 7. og 8. november 2016.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ønsker å styrke samarbeidet med forslagsstillere som sender inn reguleringsplaner i Oslo, og deres fagkyndige konsulenter. Vi inviterer derfor til kurs i komplett innsendt plan 7. og 8. november 2016.Målet med kurset er at deltakerne skal få grunnleggende innsikt i og kunnskap om planprosessen. Hensikten er å legge til rette for god dialog og effektiv planprosess frem til oversendelse til politisk behandling. Kurset er rettet mot forslagstillere og fagkyndige som har eller skal ha flere innsendte reguleringsplaner til behandling, men det vil være åpent for alle.
Første kursdag, 7. november, samler vi forslagsstillere og fagkyndige. Andre kursdag, 8. november, vil kun være for fagkyndige.

Praktisk informasjon

Sted: Kanonhallen, Løren, Oslo
Dato: 7. november 2016 - 8. november 2016
Tid: kl.09:00 - kl.16:00
Påmeldingsfrist: 17. oktober 2016
Pris: 2700 kr eller 1600 kr