Kurs i NS 8401-8402-8403

Målgruppen for kurset er prosjekteiere og byggherrer, entreprenører samt arkitekter, rådgivende ingeniører, prosjekt- og byggeledere og andre rådgivere innenfor bygg- og anleggssektoren. Arkitektbedriftene sitter i programkomitéen for kurset.

Forelesere:
Professor dr juris Lasse Simonsen
Advokat Arne Scott, Pacta advokatfirma AS

 

I kurset gjennomgås sentrale problemstillinger som vil ha betydning i samtlige oppdragstyper:
• kontraktsstruktur
•     prosjekt og ytelsesbeskrivelse
•     bestemmelser om vederlag
•     endringer
•     rådgivningsfeil

 

Rådgiveroppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren er en uensartet gruppe.
Rådgiveren kan delta i en tidlig fase av et prosjekt og ha som oppgave å utrede prosjektets rammebetingelser og levedyktighet.
Han vil kunne utarbeide de overordnede planer for prosjektet, gjennomføre nærmere utredning av behov, programmere og prosjektere.
Rådgiveren vil kunne bli engasjert til å lede hele eller deler av prosjektet og til å kontrollere andres utførelse.
Han vil kunne være rådgiver for prosjekteier, byggherre og entreprenører samt være underrådgiver for andre rådgivere.

I kurset gjennomgås sentrale problemstillinger som vil ha betydning i samtlige oppdragstyper; kontraktsstruktur, prosjekt og ytelsesbeskrivelse, bestemmelser om vederlag, endringer, rådgivningsfeil og forsinkelser samt avbestilling.

Kurset baseres i hovedsak på NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag vil også bli benyttet under enkelte temaer.

Begge foredragsholderne vil delta aktivt under samtlige foredrag. Dette er en undervisningsform vi har fått meget gode tilbakemeldinger på. Hvert enkelt tema som tas opp vil bli forklart av foredragsholderne, deretter vil praktiske eksempler og oppgaver bli gjennomgått i plenum for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette her vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og ytringer fra publikum.

Se fullt program og påmelding her.

Praktisk informasjon

Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo
Dato: 28. oktober 2014 - 29. oktober 2014
Tid: kl.08:00 - kl.14:30
Påmeldingsfrist: 30. september 2014