Kveldskurs for nybegynnere 1/8

Hva gjør arkitekter i Norge og hvor jobber de? Organisering, eierformer, prosjektarbeid og din egen rolle. Første av åtte uformelle kurskvelder annenhver uke utover våren, særlig rettet mot nye arkitekter. Du kan melde deg på en og en kveld uavhengig av hverandre. Gratis.

-Roller: Arkitekter i offentlig og privat virksomhet. Hva gjør de forskjellige?
Typer oppdragsgivere, arbeidsgivere, konsulenter, entreprenører og andre vi samarbeider med.

-Private arkitektkontorer: Hvordan er et typisk arkitektkontor organisert. Eierformer, livssyklus, endringstrekk. Eier / partner og ansatt, stillingsstruktur og ansvar på de ulike nivåene i virksomheten. Den daglige driften, intern kommunikasjon og beslutningsprosesser.

-Forpliktelsene: Arbeidsmiljøloven, medbestemmelse, tariffavtaler, lønninger. Meg som ansatt: Tillit, ansvar, plikter og rettigheter, medarbeidersamtaler, faglig utvikling. Litt om NAL, AFAG og Arkitektbedriftene samt deres virkeområder

Se mer om helheten på de åtte kurskveldene i vår nyhetssak om kurset.

Vi gjør oppmerksom på at det faktureres 350 kr hvis du ikke dukker opp og ikke har gitt beskjed til post(at)arkitektbedriftene.no.

Praktisk informasjon

Sted: Essendrops gate 3
Dato: 10. februar 2015
Tid: kl.17:30 - kl.20:00

Andre arrangementer