Kveldskurs for nybegynnere 2/8

Hvor kommer oppdragene fra? Offentlige og private anskaffelser samt arkitektkonkurranser. Kontrakter og avtaler. Andre av åtte uformelle kurskvelder annenhver uke utover våren, særlig rettet mot nye arkitekter. Du kan melde deg på en og en kveld uavhengig av hverandre. Gratis.

Ulike måter å skaffe arkitekt på; Plan- og designkonkurranser, utlysing av oppdrag, totalentrepriser.
Offentlige oppdrag: Hvem deler ut oppdrag og hvordan foregår det? Om regelverk og anskaffelsesformer, utlysninger og valg av arkitekt.

Private anskaffelser. Store og små oppdragsgivere. Færre regler og mer direkte kontrahering.
Hva slags avtaler gjelder for oppdragene? Kontrakter og forpliktelser, endringer og betaling.
Hvem kan utføre hvilke oppdrag? Plan- og Bygningsloven: Inndeling i tiltaksklasser og godkjenning for ansvar ved prosjektering, utførelse og kontroll.

Les mer om alle åtte kurskveldene og opplegget i vår nyhetssak her.

Vi gjør oppmerksom på at det faktureres 350 kr hvis du ikke dukker opp og ikke har gitt beskjed til post(at)arkitektbedriftene.no.

Praktisk informasjon

Sted: Essendrops gate 3
Dato: 24. februar 2015
Tid: kl.17:30 - kl.20:00

Pris: Gratis


Andre arrangementer