Kveldskurs for nybegynnere 3/8

Prosjektutvikling og samarbeid med andre. Utviklingen i et typisk prosjekt. Forarbeid. Prosjekteringsfasene. Utførelsesfasene. Velkommen til tredje av åtte uformelle kurskvelder annenhver uke utover våren, særlig rettet mot nye arkitekter. Du kan melde deg på en og en kveld uavhengig av hverandre. Gratis.

Fasedelt prosjektering. Hensikt og detaljeringsgrad i de enkelte fasene. Kontakt med myndigheter, oppdragsgiver, brukere gjennom arbeidsmiljøutvalg og verneombud. Hvordan gjennomføres samarbeid, informasjon, tilbakemeldinger, programendringer og beslutninger.

Tverrfaglig kunnskap og samarbeid med rådgivende ingeniører, fag for fag og fase for fase. Når kommer de inn i prosjektet. Hva kan de som ikke vi kan og hvem tar ansvar for hva? Prosjektutvikling i de ulike fasene; Konstruksjon, bygningsfysikk og teknisk struktur. Hva er et grensesnitt og hvordan håndteres de?

Les mer om helheten på de åtte kurskveldene her.

Vi gjør oppmerksom på at det faktureres 350 kr hvis du ikke dukker opp og ikke har gitt beskjed til post(at)arkitektbedriftene.no.

Praktisk informasjon

Sted: Essendrops gate 3
Dato: 10. mars 2015
Tid: kl.17:30 - kl.20:00

Pris: Gratis


Andre arrangementer