Kveldskurs for nybegynnere 4/8

Våre ytelser. Tegning, modell og beskrivelse Hvordan formidles informasjon presist og målrettet? Velkommen til fjerde av åtte uformelle kurskvelder annenhver uke utover våren, særlig rettet mot nye arkitekter. Du kan melde deg på en og en kveld uavhengig av hverandre. Gratis.

Hensikt og avgrensing. Hvilken informasjon er relevant. Hva skal vises hvor? Formelle krav til tegninger og dokumenter som entydig navn og -nummer, formattekstfelt, målestokk, dato, revisjon og lignende. Prosesskrav; Hvem har tegnet, kontrollert og godkjent tegningen. Hvor mye er avklart, hva kan andre bruke den til?

Innhold i tegninger og dokumenter, detaljeringsnivå, tekst og beskrivelser, skriftlig informasjon, henvisninger og referanser til annet materiale. Beskrivelsen som støtte til tegningsmaterialet. Ulike typer beskrivelser og mengdeberegninger: Hvordan ser en tilbudsforespørsel ut, og hva inneholder den?

Hvordan håndteres disse temaene i en BIM – modell? Samordning og koordinering av tegninger og beskrivelse. Lovverk og NS om tegninger og dokumenter. Hva er vitsen med alt dette?

Les mer omhelheten på de åtte kurskveldene i vår nyhetssak her.

Vi gjør oppmerksom på at det faktureres 350 kr hvis du ikke dukker opp og ikke har gitt beskjed til post(at)arkitektbedriftene.no.

Praktisk informasjon

Sted: Essendrops gate 3
Dato: 24. mars 2015
Tid: kl.17:30 - kl.20:00