Kveldskurs for nybegynnere 6/8

Gjennomføring av et oppdrag. Kontorets måte å organisere prosjektarbeidet på og din egen rolle i dette. Sjette av åtte uformelle kurskvelder annenhver uke utover våren, særlig rettet mot nye arkitekter. Du kan melde deg på en og en kveld uavhengig av hverandre. Gratis.

Hva står i kontrakten, hva skal gjøres, hvilke ambisjoner har oppdragsgiver, arkitektkontoret og du?
Oppfølging av kontrakten: Planlegging av dokumenter, bemanning, budsjett, fremdrift, rapportering.

Intern gjennomføring: Innsyn i prosessen, gruppearbeid, prosjektgransking, forhold til rådgivere.
Oppfølging av den enkelte. Kontroll og oversikt: prosjektgransking, kvalitetssikring, dokumentdistribusjon. Hvordan håndtere endringer, tillegg og fradrag.

Hvordan kan du holde tråden uten å gå lei?

Les om hele kursserien i vår nyhetssak her.

Vi gjør oppmerksom på at det faktureres 350 kr hvis du ikke dukker opp og ikke har gitt beskjed til post(at)arkitektbedriftene.no.

Praktisk informasjon

Sted: Essendrops gate 3
Dato: 21. april 2015
Tid: kl.16:30 - kl.19:00

Andre arrangementer