Kveldskurs for nybegynnere 7/8

Tilgjengelige informasjons- og hjelpemidler. Om å gi, motta, hente og finne opplysninger en kan trenge i prosjekteringsarbeidet og for å kunne dokumentere egne valg. Velkommen til syvende av åtte uformelle kurskvelder annenhver uke utover våren, særlig rettet mot nye arkitekter. Du kan melde deg på en og en kveld uavhengig av hverandre. Gratis.

Sintef (Byggforsk) ved Merethe Solvang presenterer sine kunskapsystemer og forskningsarbeider rundt byggprosjektering, konstruksjoner, tekniske installasjoner, byggdetaljer, materialbruk, dimensjonering av mindre konstruksjoner og mye mer. Innledning på ca. 25 minutter pluss tid til spørsmål og svar. 

Standard Norge ved Lars Åsnes orienterer om standardiseringsarbeid i Norge og internasjonalt.

Hvorfor og hvordan det foregår og hvilken betydning det har for arkitekter. I tillegg viser han noen av de standardene som det er mest sannsynlig at unge arkitekter kommer i berøring med.   

Pause 

Kikkan Landstad, Sivilarkitekt, tar oss med inn på tre viktige nettsteder: Lovdata, der lovverket ligger, Direktoratet for Byggkvalitets hjemmeside med forskrifter, ulike veiledere, skjemaer og   

Byggsøk, et digitalt opplegg for byggesøknader. Til sist går han inn på Plan- og Bygningsetatens hjemmeside med reguleringsplaner, veiledere og bestillingstjenester

 

Avslutning senest kl. 21.

Les mer om helheten på kurskveldrekken i nyhetssaken her.

Vi gjør oppmerksom på at det faktureres 350 kr hvis du ikke dukker opp og ikke har gitt beskjed til post(at)arkitektbedriftene.no.

Praktisk informasjon

Sted: Essendrops gate 3
Dato: 5. mai 2015
Tid: kl.16:30 - kl.19:00