LEAN byggeprosess - nytt kurs fra NTNU

NTNU tilbyr kurset Lean byggeprosess våren 2016. Kurset har fokus på grunnleggende Lean tankegang, prinsippene i Lean Construction, forskjeller mellom tradisjonell tilnærming og Lean, og ulike metoder for anvendelse av Lean innen norsk byggeindustri. Første av to samlinger er 15.-16. mars.

Forelesere: Bjørn Andersen, Olav Torp og Frode Drevland fra NTNU
Gjesteforeleser: Glenn Ballard, University of California, Berkeley, grunnlegger av Lean
Construction Institute (LCI) og ekspert på Lean.

Kurset er en del av NTNU Byggenæringens prosjektskole.

Samling 1 i Oslo: 15.-16.mars
Samling 2 i Trondheim: 13.-14.april

Ta kontakt med Nina Lødøen ved Etter- og videreutdanningsprogrammet i prosjektledelse, NTNU, Tel 92253465

www.ntnu.no/videre/evu-prosjektledelse

www.prosjektledelsentnu.com

 

Praktisk informasjon

Sted: Oslo
Dato: 14. mars 2016 - 15. mars 2016
Tid: kl.23:00 - kl.23:00