Lean - produktivitet og sikkerhet

Denne fagdagen retter søkelyset mot sammenhengen mellom høye krav til produktivitet og effektivitet på den ene siden og sikkerheten for de som jobber i den skarpe enden på den andre siden. Går effektivitets-hensyn på bekostning av den enkeltes sikkerhet og helse? Kan vi skrive oss til sikkerhet gjennom regler og prosedyrer?
Disse og andre spørsmål vil det bli anledning til å diskutere. Fagdagen er et medlemssamarbeid i LC-NO ved styremedlem Sigmund Aslesen, Veidekke og NTNU Samfunnsforskning AS, avd. Studio Apertura som har arbeidet med sikkerhetsforskning i en årrekke blant annet opp mot olje- og gass offshore.

Praktisk informasjon

Sted: FAFO, Borggaten 2b, Oslo
Dato: 13. februar 2014
Tid: kl.08:30 - kl.14:00