Link til streaming frokost digitalisering torsdag morgen

Hvordan og hvor mye arbeider arkitekter med BIM og andre digitale verktøy?
Hvordan påvirker digitalisering kommunenes byggesak, og hva gjør Statsbygg?

https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=A386A8589936E37E&width=640&height=360

Program:

7.45-8.00 Frokost

8.00-8.05 Velkommen, ved Egil Skavang, adm. dir. i Arkitektbedriftene i Norge

8.05-8.20 Presentasjon av arbeidet som utføres av Arkitektbedriftenes BIM-utvalg; Rammepåvirkning og utvikling, v/Morten Ræder, sivilarkitekt MNAL MAA, Nordic - Office of Architecture

8.20-8.50 Arkitektbedriftene i Norges BIM-undersøkelse 2017 (analyse v/ TNS Kantar);
Funnene i undersøkelsen, v/Turi Heieraas, avdelingsleder, Norconsult AS,Bodø

8.50-9.05 Digitalisering i byggesak - Digitaliseringsprosessen i kommunal sektor og BIM i byggesak
Rådgiver digitalisering Michael Pande-Rolfsen v/KS

9.05-9.15 buildingSMART – en felles digital plattform for BAE-næringen.
Arkitektens rolle med å sikre god og entydig informasjon i modellene, v/Anstein Skinnarland, daglig leder buildingSMART Norge

9.15-9.45 DIGIBYGG-prosjektet. Presentasjon av satsningsområdet og utdyping av Statsbyggs forventning til samarbeid med arkitektbransjen, ved prosjektdirektør DIGIBYGG-prosjektet Jan Myhre, Statsbygg

9.45-10.00 Spørsmål/debatt

Ordstyrer: Adm dir i Arkitektbedriftene Egil Skavang.

Møtet vil streames og filmes. Her er link til direkte streaming:

https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=A386A8589936E37E&width=640&height=360

 

Praktisk informasjon

Sted: Kongens gate 1, Asplan Viaks gamle stall
Dato: 24. august 2017
Tid: kl.07:45 - kl.09:30