MAKS & Forsikring

Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS og Tryg Forsikring inviterer til webinar.
Tidligere seminarer har omhandlet typiske skadeårsaker i saker som er meldt inn i vår kollektive ansvarsforsikring. I dette seminaret går vi dypere inn i noen konkrete saker og viser hvordan kvalitetssikringssystemet MAKS kunne ha bidratt til med å unngå feilene.

Ved å rette oppmerksomheten mot noen av de hyppigst forekommende feilene som gjøres, og å vise tiltak som kan bidra til å hindre feilene, håper vi å bidra til bedre kvalitetssikring og færre feil. 

  • Advokat Bjørge Skjeldestad fra Tryg Forsikring viser utvalgte skadesaker
  • Kvalitetsrådgiver Christian Hofmeier viser hvordan feilene kunne vært fanget opp i MAKS kvalitetsplan og skjema for myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag


Program:

Kl.08.55: Innslipp 

Kl.09.00 - 10.00: Presentasjon fra Bjørge og Christian

Kl.10.00 - 10.30: Spørsmål og diskusjon

Arrangementet er kun for våre medlemmer og forsikringskunder!

Teams-lenke til arrangementet blir sendt ut dagen før.

Påmeldte deltakere vil få tilsendt presentasjonen i etterkant, men det vil ikke legges ut opptak av webinaret.

Praktisk informasjon

Sted: Webinar - digital
Dato: 28. oktober 2022
Tid: kl.09:00 - kl.10:00

Pris: gratis

Andre arrangementer