MAKS-kurs - fokus kvalitetsplan - fullt

Kurset er fullt. Det vil komme flere kurs i høst.

Kurset passer best for prosjekterende på kontorer som allerede har et tilpasset MAKS-system og bruker MAKS aktivt i kvalitetsikringsarbeidet. Kanskje har dere tidligere hatt et bedriftsintern MAKS-kurs og har behov for å løfte enkeltpersoner til samme nivå. 

Kurset inneholder: 

  • kort introduksjon i kvalitetssikring og kravene til dette
  • det jevnlige arbeidet i kvalitetsplanen 
  • de konkrete kvalitetsikringsoppgavene som skal gjøres i prosjektet
  • de ulike oppgavene som ligger under PRO-rollen og hvordan man bruker skjemaer og hjelpemidler
  • nyttige råd for hvordan man får mest ut av rutine 43-021, Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag

Kurset tar ikke for seg tilpasning av MAKS-rutiner og oppretting av maler. 

For mindre bedrifter som lurer på hvordan man jobber med MAKS-rutiner og oppretting av bedriftsmaler anbefaler vi kurset 8. april. MAKS-kurs for småbedrifter

Det vil ikke være mulig å melde på flere enn to stykker fra samme kontor på dette kurset. Hvis dere ønsker kurs for en større gruppe, ta kontakt med oss på maks@arkitektbedriftene.no.

Kursholder er Christian Hofmeier,
arkitekt og kvalitetsrådgiver hos Arkitektbedriftene i Norge.

Praktisk informasjon

Sted: Webinar - Teams
Dato: 17. juni 2021
Tid: kl.12:30 - kl.15:30

Pris medlem: 2500
Pris ikke-medlem: 4000

Andre arrangementer