MAKS minsker risikoen

Syv av ti medlemskontorer i Arkitektbedriftene bruker kvalitetssikringsverktøyet MAKS, og stadig flere av de store arkitektkontorene tar i bruk MAKS fremfor å skulle utvikle og vedlikeholde et eget system.

MAKS brukes nå også både ved prosjektsamarbeid på større enkeltprosjekter og for prosjekteringsgrupper, og Statsbygg har uttalt at de er godt fornøyde med den kvalitetssikringen som utføres av arkitekter i deres prosjekter.

- Forsikringsordningen vår viser at det er relativt få saker hvor det faktisk utbetales erstatning som følge av arkitektens prosjekteringsfeil. Men der det skjer er det ofte manglende kvalitetssikring som oppgis som årsak. Dette understreker hvor viktig det er å ha system og gode rutiner for å kvalitetssikre egne leveranser. Her er det mye å hente for arkitektbedrifter som ennå ikke har tatt i bruk verktøyet, sier utviklingssjef Janeche Bull Borander.

I offentlige anskaffelser etterspørres det oftere om arkitekten har et kvalitetssystem som tilfredsstiller ISO 9001 eller tilsvarende. I tillegg til å være et kvalitetssikringssystem er MAKS også et system for kvalitets- og miljøledelse. Systemet ble nylig revidert av ekstern part mot kravene i ISO. Revisjonen konkluderte med at MAKS «er et meget godt system og virkemiddel for å etablere et ledelsessystem for kvalitet som skal være i samsvar med NS-EN ISO 9001:2015”. Den samme konklusjonen gjaldt også for miljøledelse.

Ambisjonen er å levere det foretrukne kvalitetsverktøyet for arkitekter. Vi skal ligge i forkant av utviklingen og har fokus på digitalisering, BIM og nye arbeidsformer. I høst ble MAKS supplert med første trinn i den nye søknadsløsningen, og de første rammesøknadene er allerede sendt inn. Nytt av året er også at alle rutiner kan etableres digitalt, med dato, signatur og mulighet for elektronisk loggføring, tre nye rutiner for ledelse og risikostyring er kommet til, og funksjonalitet og lagring er forbedret for en rekke funksjoner.

MAKS blir revidert, utviklet og forbedret fortløpende. Det faglige innholdet blir ivaretatt av arkitekter og jurister, og fra nyttår blir den faglige satsingen styrket med en kvalitetsrådgiver. Teknisk utvikling er også styrket, men vi søker også nye ressurser til dette arbeidet. 

Se stillingsannonsen her: https://www.arkitektbedriftene.no/vi-soker-it-ansvarlig-systemutvikler

 

 

Relaterte saker


Mest leste saker