Medlemsmøte - Høyesterettsdom HR-2020-312

Mandag 10. februar falt dommen i Høyesterett (HR-2020-312). Dommen innebærer en avklaring, men også en klar skjerpelse, av ansvarlig søkers ansvar i et byggeprosjekt. Medlemmer av Arkitektbedriftene inviteres til medlemsmøte der vi gjennomgår en del sider av dommen og dens konsekvenser.

Møtet vil deles inn i fire hovedområder:

  • Gjennomgang av sakens faktum
  • Gjennomgang av dommen og hva vi kan trekke ut av den
  • Hvilke konsekvenser får dommen for SØK
  • Forsikringsmessige konsekvenser

I tillegg vil det åpnes opp for diskusjon.

Møtet vil også bli streamet, men er forbeholdt medlemmer som har meldt seg på. Skriv "Streaming" i kommentarfeltet. Du vil da motta lenke på epost like i forkant av møtestart.

Møtet er gratis og kun for medlemmer. Rubrikken for fakturadresse brukes kun til no-showgebyr (som går til et godt formål) dersom det er venteliste og man ikke melder avbud. 

Påmeldingen er nå stengt.

Praktisk informasjon

Sted: Litteraturhuset i Oslo - Kjelleren
Dato: 4. mars 2020
Tid: kl.14:00 - kl.16:00