Miljøledelse film ute

Film fra temalunsj for Arkitektbedriftenes medlemmer om miljøledelse og nye rutiner i MAKS. Om nye myndighetskrav og nye rutiner for miljøledelse. Filmen ligger åpent for alle på vår youtube-kanal, se link her:

Nye rutiner i MAKS: Miljøledelse

Se film av hele kurset på vår youtube-kanal her.

Nye myndighetskrav til miljøledelse – hvorfor? (10 min)
Skjerpede myndighetskrav til miljøledelsessystem ifm offentlige anskaffelser og konkurranser.
Hva kreves av dokumentasjon for miljøledelsessystem og hvorfor? 
Anette Søby Bakker,  juridisk rådgiver v/ Arkitektbedriftene i Norge

Nye rutiner for miljøledelse i MAKS (1 t)
Gjennomgang av de nye dokumentene og rutinene for miljøledelsessystem i MAKS.
Hva går miljøledelsessystemet ut på, hva skal bedriftens miljøpolicy inneholde, og hva kreves av organisatoriske grep i bedriften?
Marta Eggertsen , Sivilarkitekt /BREEAM Revisor /Fagansvarlig Miljø v/Ratio arkitekter AS

 

Praktisk informasjon

Sted: Essendrops gate 3, 1. et, Kantinerommet
Dato: 15. juni 2017
Tid: kl.11:00 - kl.13:00