Møte med kommunikasjonsinteresserte i arkitektbransjen 12. okt

Arkitektbedriftene inviterer alle kommunikasjonsfolk og kommunikasjonsinteresserte daglig ledere i arkitektkontor til nettverksmøte om bransjens omdømme og felles utfordringer. (Møtet måtte utsettes fra 27. sept.)

Møtet vil ha en uformell form. Arkitektbedriftene vil fortelle om sin nye strategi med tre satsningsområder (arkitektur skaper verdi, fremtidens arkitektmarked og fremtidens arkitektkontor). Deretter vil alle kontorene fortelle hvordan de tenker og jobber med kommunikasjon.

Vi inviterer åpent alle ledere av kontor som er særlig interessert i kommunikasjonsarbeid.

Hensikten er å utveksle erfaringer, finne ut om vi kan samarbeide for å løfte hele arkitektbransjens omdømme ytterligere, og å bli kjent.

Møtet finner sted hos LPO ved Norabakken på Bislett i Oslo.

Velkommen, og husk å melde deg på!

(Møtet som var planlagt 27. sept måtte flyttes pga kollisjon med annonsering av vinner regjeringskvartalet.)

Praktisk informasjon

Sted: LPO Arkitekter, Rosenborggaten 19c
Dato: 12. oktober 2017
Tid: kl.13:30 - kl.15:30