Norsk bygningsfysikkdag

For tiende år på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Konferansen er et viktig møtested, der forskere og andre aktører i byggenæringen kan utveksle erfaringer.
Målgruppen for dagen er derfor alle som er interes¬sert i hvordan vi kan skape bedre bygninger, blant an¬net med hensyn til energibruk og avverging av fuktproblemer. Praktikere er spesielt velkomne.

Temaene på årets arrangement spenner fra "innvendig etterisolering av eldre murvegger" til "vinduer for norsk klima" og "konsekvenser av geo¬grafisk plassering for utforming av passivhus". Det vil også bli delt erfaringer ved bruk av tape som tettemiddel, og resultater fra en studie av trefiberbasert isolasjonsmateriale.

At det estetiske kan være en viktig beveggrunn for bygningsfysiske og mer klimavennlige løsninger, får vi høre mer om i en presentasjon av arkitektoniske drivkrefter for energirehabilitering av småhus.

Fordeler og ulemper med programmer for energi¬beregninger vil bli belyst, og vi får vite mer om for¬skjellige materialer og deres fukttekniske egenskaper. Til slutt vil det bli gitt en oppdatering på spennende, pågående forskningsprosjekter i Norge.

Tid: Onsdag 26. november
Sted: UBC Ullevaal Business Class, Oslo.

Påmeldingsfrist: 14. november

Se program og meld deg på hos Sintef her: http://bks.byggforsk.no/CourseInfoPage.aspx?courseInfoId=214 

Praktisk informasjon

Sted: Ullevål business class
Dato: 26. november 2014
Tid: kl.08:00 - kl.15:30
Påmeldingsfrist: 14. november 2014