Ny leder av BAE- rådet

Steinar Skjerdingstad, som overtok som administrerende direktør i Arkitektbedriftene i september, har også overtatt lederklubben i BAE- rådet etter Egil Skavang.

Bygg og anlegg er en veldig viktig næring som sysselsetter ca. 250 000 personer i Norge, det er fastlands- Norges største næring.

BAE-rådet er et felles kontaktpunkt for næringen overfor myndighetene og er et uformelt samarbeidsorgan, hvor synspunkter, ideer og erfaringer utveksles og diskuteres. En viktig oppgave er å fronte felles næringspolitiske interesser i bygg, anlegg og eiendomsnæringen. Ledelsen av BAE- rådet går på rundgang blant medlemsorganisasjonene.

- Det er viktig med en felles møteplass for bransjeorganisasjonene i BAE næringen. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å synligjøre næringens viktighet og verdiskaping samt å styrke dens konkurransekraft, sier Steinar Skjerdingstad.

- Næringen har en avgjørende rolle for at Norge skal oppfylle klimamål og andre kritiske bærekrafts mål.

BAE-rådet ble stiftet i 1998, og har følgende 8 organisasjoner som medlemmer: Arkitektbedriftene (AiN), Byggenæringens Landsforening (BNL), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF), Norsk Eiendom, Norsk Teknologi, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Virke Byggevarehande

 

Relaterte saker


Mest leste saker