Ny nasjonal arkitekturpolitikk

- Vil løfte arkitekturpolitikken

God arkitektur er helt sentralt for å skape attraktive og bærekraftige byer og tettsteder, sier minister Sigbjørn Gjelsvik. 

Regjeringen vedtok denne uken å igansgsette arbeidet med å utforme en ny nasjonal arkitekturpoltikk. Den gamle, "Arkitektur.nå" fra 2009 trenger en sårt tiltrengt revisjon.

Støttes fullt ut

Arkitektbedriftene i Norge ønsker en sterkere satsing på arkitekturpolitikk fra regjeringens side, velkommen.

Steinar Skjerdingstad, september 2022- Arkitektbedriftene representerer byggebransjens viktigste «innovasjonsmuskel». En overordnet politisk satsing på arkitektur er avgjørende for mer attraktiv og bærekraftig stedsutvikling, både i byene og i distriktene.

- Det er nå viktig at dette initiativet følges opp med konkrete tiltak. Vi ser det som spesielt positivt at KDD involverer andre departementer slik at man kan få en tverrsektoriell og langsiktig helhetlig politisk strategi i spørsmål knyttet til de bygde omgivelsene i samfunnsplanleggingen, sier, Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene (AiN)

Les også sak i Arkitektnytt. 

 

 

Relaterte saker


Mest leste saker