Ny og oppdatert konkurranseveileder fra NAL og AiN

NAL og Arkitektbedriftene har i samarbeid kommet ut med en ny og oppdatert utgave av sin konkurranseveileder.

Vi ønsker å tilby en veileder som kan føre til flere gode gjennomføringer av arkitektkonkurranser med løsningsforslag.

Arkitektkonkurranser med løsningsforslag er en mye brukt anskaffelsesmetode. Ved en god gjennomføring er metoden med på å sikre at vi får den best mulig løsningen gjennom å hensynta både estetikk, økonomi, bærekraft, fremtidsrettede løsninger mm. 

Det er en viktig oppgave for både NAL og AiN å sørge for at konkurranser gjennomføres på en måte som ivaretar innbyderens forventning om et rettferdig resultat. 

Med veilederen ønsker vi å gi en innføring i hva som kjennetegner en arkitektkonkurranse, hvilke ulike former slike konkurranser kan ha, når det er gunstig for prosjektet, og hvordan konkurransen skal gjennomføres. 

Veilederen er tilgjengelig for nedlastning blant våre verktøy

Relaterte saker


Mest leste saker